de zodanigen:
Dat is, die deze en dergelijke deugden in hun leven beoefenen en betonen.