zoekers van ijdele:
Dat is, eergierig zijn, om boven anderen uit te steken, of over anderen te heersen.