tergende, elkander:
Grieks beroepende, of, uitdagende, namelijk met verachting, smaadheden, schelden, of dergelijke.