lasten, en:
Dat is, zwakheden en gebreken, die als een zware last op de mensen liggen.