daar hij niets:
Dat is, daar hij uit zichzelven niets goeds heeft, en al wat hij heeft van God heeft ontvangen; 1 Cor. 4:7; 2 Cor. 3:5.