bedriegt zichzelven:
Dat is, maakt zichzelven dwaselijk wijs, hetgeen zo niet is.