zijn eigen werk;:
Dat is, zijn eigen doen en handelingen; niet zozeer het doen van anderen.