aan zichzelven:
Dat is, uit zijn eigen goeden wandel, en in zijn eigen conscientie.