Dwaalt niet;:
Dat is, wilt uzelven niet ijdelijk inbeelden of laten wijsmaken.