enige misdaad, gij,:
Namelijk waardoor hij u of anderen heeft geërgerd.