uit het vlees:
Dat is, uit dit misbruik der goederen, die alleen tot zijn vlees besteed worden.