uit den Geest:
Dat is, overmits hij zijne goederen tot geestelijke zaken besteed heeft.