niet vertragen;:
Het Griekse woord betekent door enig kwaad in het goede verslappen; gelijk veeltijds geschiedt in deze zaak, omdat de menigte der armen groot is, en onder hen dikwijls vele onwaardigenen vele ondankbaren zijn; en omdat de tijd van de vergelding niet terstond komt.