verslappen.:
Grieks ontbonden, of, losgemaakt zijn.