die een schoon:
Of, die willen wel aangezien, of aanzienlijk zijn. Hij verstaat hier de valse apostelen.