dan in het kruis van:
Dat is, in de rechtzinnige leer van Christus voor ons gekruisigd; 1 Cor. 2:2.