door Welken:
Namelijk kruis van Christus; of, Christus den gekruisigde. De zin komt overeen uit.