de wereld:
Dat is, de eer, gunst en aanzienlijkheid bij de mensen.