ik der wereld.:
Namelijk dewijl ik om de leer van Christus van de wereld veracht, vervolgd en verstoten wordt; 1 Cor. 4:12,13.