barmhartigheid, en:
Namelijk van God, die de fontein is, waaruit de verzoening en zaligheid des mensen vloeit.