verzocht wordt.:
Dat is, door verzoekingen des duivels en des vleses tot dergelijke zonden gebracht wordt.