in diezelfde dagen,:
Namelijk terwijl Maria zwanger ging.