stond bij hen,:
Namelijk onverwacht en haastelijk, gelijk het Griekse woord medebrengt.