heerlijkheid des Heeren omscheen hen,:
Dat is, een goddelijke glans en klaarheid.