het teken zijn::
Namelijk waarvan gij het kindeken kennen zult, en bevinden waar te zijn wat ik u verkondig.