de herders tot elkander zeiden::
Grieks de mensen, de herders.