het woord, dat er geschied is,:
Dat is, de gehele zaak. Hebreën.