JEZUS,:
Zie hiervan en van de uitlegging dezes naams Matth. 1:21.