de gehele wereld:
Grieks al het bewoonde; namelijk aardrijk; hetwelk verstaan moet worden zover zich het Romeinse rijk toen uitstrekte.