mannelijk is,:
Namelijk zowel van mensen als van gedierten, Exod. 13:2; Num. 18:15,16,17.