de Heilige Geest was op hem.:
Namelijk de Geest der profetie.