laat Gij, Heere!:
Grieks ontbind, laat los; namelijk van dit ellendig leven, volgens uwe belofte. Zie dergelijke Fil. 1:23.