Uw zaligheid gezien.:
Of, uwe zaligmaking; dat is, Zaligmaker, en hetgeen waardoor de zaligheid teweeggebracht wordt. Zie Jes. 52:10, en Luk. 3:6.