al de volken::
Namelijk zowel heidenen als Joden, gelijk volgt.