beschreven zou worden.:
Namelijk om daaruit te weten de menigte der onderdanen van het Romeinse rijk en hun vermogen, opdat een ieder naar hetzelve zou kunnen geschat worden.