een zwaard zal door uw eigen ziel gaan):
Dat is, bittere smarten, voornamelijk over het lijden en sterven van dezen uwen Zoon.