eerste beschrijving geschiedde,:
Deze beschrijving wordt de eerste genaamd ten aanzien van nog een tweede, die daarna geschied is, waarvan gewag gemaakt wordt Hand. 5:37, en bij Josef. Antiq. lib. 18, cap. 1.