reisden alle jaar naar Jeruzalem,:
Namelijk naar het bevel Gods; Deut. 16:16.