uw vader en ik:
Namelijk Jozef. Zo spreekt Maria naar de mening der Joden, Luk. 3:23, of omdat men ook een behuwdvader met den naam van vader placht te noemen.