Cyrenius over Syrie stadhouder was.:
Deze wordt in de Romeinse geschiedenissen genaamd Quirinus, die stadhouder was over gans Syrië, waarvan Judea toentertijd een deel was.