naar zijn eigen stad.:
Namelijk vanwaar hij afkomstig was en waar zijn geslacht woonde.