was stom.:
Dat is, maakte den bezeten mens stom en ook blind, gelijk te zien is Matth. 12:22.