een huis,:
Grieks huis tegen huis; dat is tegen zichzelven; gelijk te zien is Matth. 12:25.