Onze Vader,:
Zie der verklaring van dit gebed bij Matth. 6:9, enz.