den vinger Gods de duivelen uitwerp,:
Dat is, door de kracht of Geest Gods, gelijk er staat Matth. 12:28. Dergelijke manier van spreken zie Exod. 8:19.