met Mij niet is,:
Namelijk om Gods eer en de zaligheid der mensen te bevorderen; zie Mark. 9:40.