Wanneer de onreine geest:
Zie hiervan de verklaring Matth. 12:43, enz.