gelijk Jonas den Ninevieten een teken geweest is,:
Zie hiervan de verklaring van Christus zelven, Matth. 12:40.