Zie dan toe,:
Of, ziet dan, of niet het licht, hetwelk in u is, duisternis zij.