geheel verlicht zijn,:
Namelijk wat van u gedaan wordt, of voortkomt.